Historian

Feb

Anders A i Hallen skulle en gång bli bjuden på kask av en mycket snål bondgubbe. Då han tog fram flaskan sade han: -Jaa, nu får du sääg, om du vill ha tvo små häll ejn rektu. -Nää tack, sade Anders, je ta fell häll två rektu

 

Jan

Erik 8 år, är med sin far på kreatursmarknaden i staden. Han ser hur en av jämtgubbarna känner korna på hullet. -Pappa, varför gör farbrorn så? -Jo si du, han unnerschöök om kua e fejt. Han ä fäll spekulat på kua anta je. Efter en stund säger Erik, -Pappa nu förstå je att handlarn heijm e spekulat på piga vår

2018

 

Dec

Det var under unionskrisens dagar år 1905. Alla trodde att kriget skulle bryta ut mellan Sverige och Norge. En jämtgubbe vid gränsen besökte en granne och säger: – Endera dagen brakar det nog löst du Johan. Ifall det kommer någon norrbagge över gränsen tänk du skjuut på ´n? Johan svarade: -Jaa, je får fäll si, je bju´n på kaffe först, så få vi ackordere sen, böcha e flidd å i ordning

Nov

En bondgumma som låg för döden, hade skickat efter prästen för att få nattvarden. När denna anlände var gumman i färd med att spöa upp en av sina pojkar, vilket föranledde prästen säga, – Men kära mor Anna, jag trodde ni höll på att dö. Gumman svarade -Je tänkt de å,   men pöjken henn rete me så je jett däng opp haen först

Okt

Petter i Droulbacken och Goffar-Göhle från samma plats voro ungdomskamrater. En kväll, när de råkades, sade Petter skämtsamt. -Kan je få littje mae dae i natt? -Dae skull väl vä som te å håll ikring stryte på en rovsäck, svarade Goffar-Göhle. Petters hals var nämligen i minsta laget

Sept.

Nykterhetstalaren Sjöström som inte alltid levde som han lärde, var en gång ute på föredragsturné. Han skulle åka hästskjuts, körsvennen Jon, en jämtgubbe frågade sävligt. Hårre lääng ha herrn vö nykterist? -Det är 15 år sedan jag smakade något starkt, svarade Sjöström. Jon sa, -Hä jett nå vöre ett bra märke på n dan spriten, ätte som lokta sett kvar än.

Aug

Det var laga skifte  i S-byn, därvid stor oenighet rådde, särskilt om var torparna skulle få sina skiften. Under en livlig debatt utbrister storbonden M. ilsket. -Ja, torparan ska helst va i helvete! Gamle torparen O, replikerar stillsamt: -Jaha, du ha jola der å du?

Juli

En jämte är i hästaffärer i Sollefteå och har efter en sexa på kvällen hamnat i diket vid Djupövägen, där han tyst lägger sig till rätta. En polis upptäcker honom och frågar honom, vad han gör i diket, och får till svar  -Tyst gosse, je ligg å luur på goprise

Juni

För några år sedan höll gummorna i M. socken på att resonera om sömmedel. Då en gumma sa “Je söv så huskut gott, nå je få ha e kaeraebrok ekring huve

Maj

På en restaurang sitter några törstiga och hungriga markandsgubbar och smörjer kråset med livselexiret klass II. Vid ett av borden sitter en man som under årens lopp begåvats med en jättelik brännvinskran och när han ska bryta opp och gå, säger botten opp, då säger en Ragundabo i sällskapet mittemot: -Dä e no allth bäst mae ta avsked mae å, för nu böörj je si moröttran ti glassan, hen

April

På den tiden hundar härjade vilt i skogarna, hände det sig i G by, i F socken att några av dessa hundar blev skjutna av några bönder vars får blivit ihjälrivna. Erik Ersa var en av dessa gubbar som en dag fick besök av en hundägare som spydigt frågade: -Ha du nå hunnskinn te saele? -Nä, men en hop a “sauvskinnrava”. Hundägaren vände på klacken och gick

Vad betyder sauvskinnrava? Skicka svar till mig

Mars

Gubben Lars skulle en dag i slåttern ha sin pratglada maka att dra slipstenen och sin vana trogen lät hon munnen gå. Till slut utbrister L: -Håll slappra e litta fäuk, så je hör om eggen ta

Feb

Den snåle skräddar L i H-sjö, sydde en gång en vadmalskostym åt en bonde i S. Så skrev han en räkning på sybehör, foder, knappar m.m., men för säkerhets skull satte han dit 50 öre extra. När bonden såg notan frågade han: -Va e 50 öre för? -Jo ni bönner ha så bastante tyg att hä bli 50 öre för nålslette. -Je veit att Nälden vadmal e bra sa bonn, men de säj je att näste gång du skredd på me, så för guds skull smör nåla

Jan

En bonde i F-kyrkby, vilken förutom sitt jordbruk även brukade hålla böner, var en gång i en utby just i detta ärende. Efter väl förrättat värv bad han en bybo att ro honom över sjön på hemvägen. Då han steg ur båten och skulle betala sa han: -Den här skjutsen får vår Herre betala. Roddaren sa lugnt: -Kanske du kan lägga ut för ´n, du känn ´n bättre än je

2017

 

Dec

Den beryktade spelmanen Munter-Erik skulle färdas över isen från Vedjeön till Strömsund med det olyckliga resultatet att Munter-Erik gick ner sig och blev liggande i vattnet i över en timmes tid, som naturligvis för honom föreföll en evighet. Till slut kom ett par personer, som hört honom ropa och hjälpte honom upp. Då sade den ena till Munter-Erik: -Det måste väl vara bedrövligt att ligga i vattnet så där länge och vänta på döden? -Jo svära ´n Munter-Erik, je ske säj deck, atte de fodres e ohövla belen.

Nov

Jämtgumman till doktorn, som just undersökt hennes gubbe. -Huga, huga, ske doktorn ha 20 kronor för atte han ha pensle min gubbe i halsen lite grann? I sommar betäla je 20 kroner för å få hele fäxe måle

Okt

I S. socken bodde en man som oftast klagade över sina krämpor. En dag klagade han över att han hade feber. Hans fru kastade till honom ett vedträ och sade: -Hen ha du e veski, stupp ´n henna pöne fälln. Knorres nävra på ´n då ha du feber, om int så tig du

Sept.

Ett ungt par, som gift sig, kom överens om att de aldrig skulle gräla med varandra. Om mannen blev arg skulle hustrun gå ut, och om hustrun blev arg, skulle mannen gå ut. Detta berättar mannen efter tre års äktenskap för en vän. Denne frågar: -Nå, hur har de gått? -Joo, je ha messt vö uut je.

Aug

Hopp-Magnus skulle en varm julidag år 1895 ringa från Pålgård. Han hade aldrig talat i telefon tidigare. Nu begav det sig att han fick en stöt så han ramlade baklänges och slog huvudet i en dörrpost. Hopp Magnus sade sedan han hämtat sig: -Hä vill nog te å ha bra skalle om man ske ringe flejr samtal om dan, je ha fått nog mä samtal idag je

Juli

Knall-Mattias gumma hade grälat med sin gubbe en hel timme utan att hennes gubbe hade sagt ett ord till sitt försvar. Slutligen sa gumman: -Båna grine å hunn mårre å katta fräse men du sitt som en träbock tyst som en mus. Hårre tro du hätte då de ske bli nagen harmoni i äktenskap på de vise. Va?

Juni

En härjedaling som hade sin dotter på lasarettets BB avdelning, träffar en bekant och frågar varför han är intagen på lasarettet. Den sjuke upplyser om att han hade kommit under en bil med ena foten och fått den sönderklämd. Den besökande sa då: -Du ha tur du som kom unna en bil. Je ha é stårse som ligg här, hu kom pöni en chafför hu, å hu ha fått se en liten.

Maj

För några årtionden tillbaka förekom i en västra Jämtlands kyrkor en vigselakt med höga poäng. I en av kyrkbänkarna satt en gammaljänta, och när brudparet tågade emot altaret mumlade gammalstårsan halvhögt för sig själv, trots att sorgen klappade på dörren till hennes hjärta, följande tröstens ord: -Ja, skrepe de få gift se, men de bra få vä kvär

April

Originalet Nils Annersa  i Tand, kom cyklande i Brunflo på kvällen och mötte landsfiskalen, som stoppade honom och sa åt han att han måste ha cykellyset tänt. -Ja je veit dä, men hu lys int, -Då måste du stiga av och leda cykeln, sa landsfiskalen. -Ja je ha nog försökt dä me,  men hu lys int då hella, sa ´n Nils Annersa

Mars

Det är begravning efter en rik och ansedd bonde och hans frus systerdotter Sara blev inte bjuden. Hon går den dagen till granngården, varpå hon tillfrågades: -Varför är ni inte på begravning idag, du tillhör släkten? Sara svarar: -Je, nä je hadd int nog lårrvi e roomp

Feb

En person från Berg rodde före ångbåtstrafikens dagar till handlarn i Berg. Det var hård blåst, så båten var nära att kantra. Man frågade honom hur resan gått sade han: –Ja, si de ha blåst från alle fyre kanta, opp bähllt je int, ne ville je int. –Va´du int rädd at båten skull kantre? –Nä, han kanter int, nå han ä full mae vatten

Jan

En förnäm fröken kom en dag till en banklokal i staden. För tillfället befann sig en jämtgubbe där inne, som observerade hennes vita händer, varvid han utropade: -De va vådela så fin e hänner en henn stårsa ha. –Ja, men så använder jag också handskar. -Nä, int tro je de bero på de int, för je ha använt skinnkalsongn je i all min ti, men ändå ä je som e rasp om bäjna

2016

 

Dec

Det var på höstsidan en söndagsmorgon någonstans i Jämtlands bygder. B. hade i glada vänners lag festat om rätt duktigt och var på väg hem. Kommen straxt intill gårdsgrinden vinglade han omkull och blev liggande i diket. Det var som sagt på höstsidan och rätt kyligt, och B. kunde ej sova alldeles fridfullt, vaknade plötsligt till, tittade upp, reste sig och sade: -De va int unleja de va kallt då döra e oppe. Gick och stängde grinden och lät dikeskanten än en gång bli huvudkudde

Nov

Gubben J. i H. socken hade haft en tvist med sin gumma, som sedan gick och tjurade i flera dagar utan att säga att enda ord. En morgon då hon tände eld i spisen med hjälp av fotogen slog elden upp och svedde gumman i ansiktet. Gubben stack upp huvudet under fårskinnsfällen och sade: -Hu tidd fäll upp slapra på deg nu, så du håål ta på prata igen

Okt

I F. by i L. socken fanns för länge sedan ett originellt par. En gång på vårsidan just då ån gick upp, for hustrun i båt över den andra sidan. När hon skulle ro tillbaka på kvällskröken blev hon av några isflak vält i ån, där hon fick kämpa länge för att komma på det torra. När hon äntligen kom i land, utbrast maken skrattande: -De va bra dänne, du Kristina, du feck blöjt ta de vinterskorven räktut

Sept

Under den första tiden av Inlandsbanans dragande och anknytning vid Brunflo station förekom rätt ofta tågförseningar. Vid en sådan tågförsening klev en gemytlig bonde fram till stinsen och frågade hur länge han trodde tåget skulle bli stående. –Ja, det kan jag ej säga, svarade stinsen. -Mæ vål väl int stænenes så lääng, att mæ bli skreven här? Undrade bonden.

Brunflo hade visst rätt höga skatter på den tiden.

Aug

Stockholmsturisten fröken A, sitter i Hammerdalsbussen. Hon råkar sätta sig på jämtgubben X:s glasögon. Damen bad om ursäkt och jämtgubben svarade: Hä jär int na! De dänn gläsöyiga ha sett så mytje förut dom

Juli

För några år sedan kom det en resande i sin nya bil, och på den smala och krokiga vägen i S-ö socken han körde ner sin bil i det rätt djupa diket. Till en bonde som just passerade utbrister han förargad: -Det var fasen vad ni har dålig väg här. Varvid bonden svarar: -Ja nog ä n dä, men han e nog bra myttje bätter än ner i dike.

Juni

Jonas Hansa hade sin vana trogen varit till sta´n för att byta hästar. Något ”glad i hågen” skulle han, jämte en kamrat, sent omsider fara hem. Resan anträddes, men hästen föll i sken, och Jonas och kamraten välte ur skrindan och hästen fortsatte hemåt. Den ene tog slädfällen och den andre dynan och luffade vägen framåt. Efter en stunds godmodigt lunkande yttrade Jonas helt övertygande: -Dä jett vä´n ovanla flöt ´n häst je bytt at me.

Fråga, vad betyder flöt?

Maj

K. I Öst-Jämtland var på sin tid ett känt original. Han var girig och snål och unnade sig inget annat än snus, förutom den mat som producerades på hans torparställe. Men även han måste ta farväl av torpet, gumman och hans allt i allo, snusburken. När han låg på dödsbädden tillkallades prästen, som gav honom nattvarden. Då denne såg att slutet nalkades, frågade han K. om denne önskade att någon skulle gå i uppfyllelse medan han ännu levde . På sin renodlade jämtska svarade K. rakt på sak: -Ta hit snusborsken, för nu tro je att je ska ta å sorr iväg. Han fick snusburken med sig i graven.

April

En äkta man i F. for till Amerika men lämnade hustru och barn hemma ”tills vidare”. Efter två år får hustrun en pojke, som grannkvinnan Britta, känd för kvickhet i repliken, går till prästgården för att anmäla. Prästen tittar i församlingsboken och blir fundersam samt undrar till sist: -Jaa, men mannen for ju till Amerika för två år se´n. –Jaha, de e rektut dæ, svarar Britta, men han skriv heim.

Mars

Byn T:s gamla hjälpreda, skomakaren Salomon, låg på sitt yttersta. Gammelbonden J: besökte honom och sökte trösta honom: -Vae inte brydd du Salomon, du ha vöre en grann arbejtar i all din daga, snål å försektu å goaktu, du ha gjort skon at folke å hjælpt dom ihjæl mæ grisan, å ske du int bli salig, så kom e tå bli kinkut för oss litte var

Feb

Vid ett husförhör på 1800-talet i Ragunda blir en gubbe tillfrågad om vad som menas med ett vrångt äktenskap. Gubben svära: Hä jett fäll vära når som geft folk, ligg skavfötters hä.

Jan

Gubben J. besökte för flera år sedan år sedan Östersund, han råkade bli full och hamnade i finkan. När han sovit ruset av sig och skulle lämna finkan skulle han betala en femma böter. J fick något illmarigt i blicken tog fram en tia och sade: “Laete ve som de ä, je kan ville vae full ida å je”.

2015

 

Dec

En liten pojke frågades av lärarinnan, hur många ben en häst har: -Fem sa pojken, -Vilka då undrade lärarinnan? -Frambeina, bakbejna, å rompa. -Det heter inte rompa, det heter svans, sa lärarinnan. -Vi säj då rompa, vi heime! Menade pojken självsäkert

Nov

En bonde, som alltid var “mån” att alltid göra långa arbetsdagar, kom tidigt en morgon i slåttertider in till drängen, som låg och sov, och ropade:- Nä, opp mæ de nu, de henne gå int, sola e högt op himla å mae skull ha vö på slåtta för lääng sææn. Drängen steg opp och de gav sig till slåtten. När de arbetat en stund gick emellertid solen upp, och drängen sa:- Dä må nå ske bli e hejt n dag. -Hårre kan du tro dæ? Frågade bonden. -Jo de håll på å gå opp e sol te nu.

Okt

En gubbe från Revsund var för många år sedan till Stockholm, där han träffade en god bekant, och han blev bjuden på en kräftskiva. De led sent mot kvällen och de satt och rensade och åt kräftorna. Då utbrister gubben, “Int haad je trodd att man skull behöve fära enna till Stockholm för te seti å beine kångeroa int”.

Sept.

En bonde var en gång på väg hem från kvarnen och då åkte en gubbe i Mörsil förbi ett ställe där ett bibelmöte pågick. Gubben band hästen vid en grindstolpe och gick in. Några spjuvrar tänkte spela gubben ett spratt, varvid de tog och vände hästen i skaklarna och sedan lade de sig på lur för att höra vad gubben sade, då han kom tillbaka. Sent omsider kom gubben tillbaka, ställde sig att titta på hästen och sade: -Jaså, du vårt omvänne du Brunte, maen je klare me je.

Aug

En jämtgubbe kommer in på en raksalong i Östersund. Han ber att få bli rakad. Gubben blir vålsamt intvålad under minst 5 minuter. Då säger gubben: “Bruuk ni gni bort skägge hen”

Juli

Löv-Eskil var en typisk hårdvallsbonde och ej så litet begiven på den gudadryck som benämnes ”kask”. En måndagsmorgon var han mer än ”härsken” varför han undersökte möjligheterna om en s.k. återställare. Hans pojkar som voro så pass vuxna, att de voro redo ge sig ut i världen, sutto vid andra bordsändan. Det befanns att några droppar funnos kvar, men kasken blev eländigt svag. Löv-Eskil smuttar, gör en ful grimas, ser på sina pojkar och säger: -Dæ pöjke, som ske ut i väla, vill je ge e gott e rå, je ske säj deck dæ, va än nu dæ gär, gär aller för klein kask, för de e en styggela dæ.

Juni

En flicka från Brunflo socken hade en tid haft en tjänst i staden, men flyttade tillbaka till sin hemtrakt, och söker plats i prästgården. Prosten frågar henne bl.a. –Älskar ni Herrn? Flickan rodnar och svarar: -Nää, je vårte sa le på dem den ti´n je va inni sta´n, sa je tyttje då myttje mer om bonnpöjkan.

Maj

För åtskilligt tiotal år sedan var en gubbe i en av länets norra socknar, som av någon anledning har lite svårt att stå på benen och vid ett sådant tillfälle då han ramla omkull, säger hans granne. Du mått væ hågun te styp du? Svaret blev: Nää int e je hågun mæn je jett nå.

April

En bondgumma hade haft främmande i julhelgen, men då dessa inte gjorde en min av att vilja resa hem i brådrasket gav gumman dem följande lilla vink. -Om je ha vö boort å de ha vö så fint e ver så ha je före heim je

Mars

Jämt-Ola: – Je stöp på härka å slog mä så je gatt lidtje tri våku. Jämt-Nisse: -Hå! Frös du fast

Va gjär man nå man styp på härka?

Feb

Nils i Oviken var känd för att inte förhasta sig. Kommer en morgon till granngården, sitter och pratar en halvtimme om väder och vind. varefter han säger: -De e litte tomleje häma oss e dag, käringa ha pipple opp e natt.

Ere nagen som veit va käringa gjole?