Jamt uttryck

Jämtländska uttryck

Här är ett axplock av några uttryck som finns i de två böcker jag givit ut om jämtländska utryck. Ibland har jag hittat flera versioner av samma uttryck. Då har jag tagit med samtliga jag hittat.

 

Första boken: ”De går unna för unna de henne, sa han som satt på huse å åt korv”

Va de svaera gott, sa han som kläuft jassla på’n stein
Hvå de nämm godt, sa han som kläuf jassla på stein
Det svarade gott, sa han som klöv gärdsel mot en sten (gärdsgårdsvirke)

Va di ha blitt högfärdiga di härn jämtarne, sa´värmländningen,
förr åt di barkbröd och nu går di i galoscher
Dom har blivit högfärdiga jämtarna, sa värmlänninger
förr åt dom barkbröd och nu går dom i galoscher

Dä kan bli tå tygg kulae å skööt´n gång tä
Hä bli te tugge kula å skjute ‘n gång te
Tugga om kulan och skjut igen

Int mäg imot, sa jänta om lysninga
Inte mig emot sade flickan om lysningen

Att e tocka litta socken som Maerby ske sätte se opp mot meg, sa´n
Bertil Jänsa i Halln, hade varit till Marby på en stämma
Att lilla byn Marby sätter sig upp mot mig,
sade Bertil Jönsson i Hallen som varit till Marby på en stämma

De smaka fugl, sa gumman om soppan, som hon kokat på störändan,
där kråkan suttit
Det smakar fågel, sade gumman om soppan hon hade
kokat på störändan där kråkan suttit

Dä ä föll de såmma hårr je si ut utvändigt, baerre je e svårt invärtes,
sa a Sara i Klövsjö, gick begravning med sin röda tröja
Det är det samma hur jag ser ut utvändigt, bara jag är svart
invärtes sade Sara i Klövsjö som gick till begravningen i sin röda tröja

Nå måssesmåre frys i Böle, baer Geson tjöre
Når måssesmåre frys i Böle bär Gesånn å tjöre
När messmöret fryser i Böle håller isen på Gesunden att köra på

Gu välsigne abborn kringom hela tjärna så faan stå ätt
sa gubben, nå han lagt ut nätta
Gud välsigna abborarna i hela tjärn så fan också
sade gubben när han hade lagt ut nätena

 

Andra boken: ”Nu ske du få så du minns sa gumman och slog katta i skallen med hammarn”

De går nog bra om Gu vill å båten bär
Det går nog bra om Gud vill och båten bär

Frosken kute ett fjorun å häse
Grodan sprang efter sjöstranden och flåsade

Man jett va gla så länge man e fejen
Man måste vara glad så länge man är uppåt

Nu komme snart främmen, sa stårscha, för je sir katta sätt å tväät se på brun
Nu kommer det snart främande, sa flickan,
för jag ser katten sitter och tvättar sig på bron

Smöla e å brö å stara e å hö
Smulorna är också brö och starren också hö

Dom e bra växlan, men de e alltin litte kesut, når dom ske om ske omsetes, sa´Nygåls-Anners
Växlarna är bra, men det är lite kinkigt,
när dom skall omsättas, sade Nygårds-Anders

Nää tack, je les mitt Fader vår heime je, sa n´Karl.Orsa i Kövra,
når dom ville hän skull fåle på böna
Nej tack, jag läser mitt Fader vår hemma, sade KarlOrsa i Kövre,
när dom ville att han skulle följa med till bönestunden

Hu ske kokes å, sa kjäringa, vårtt påminne, aette gryte koktes
Hon ska koka , sade frun som blev påmind att grytan kokade

Er e nå velfole, sae vål e ahlltn nå tyckja, sa´n Gabriel i Fåker,
skulle gifta bort sin dotter
Finns det en vedhög, så blir det alltid någon tycke, sade Gabriel i Fåker
som skulle gifta bort dotter sin

Allihop e tullut, men ingen e likens tullut
Alla är tokiga, men inga är tokiga på samma sätt