Månadens uttryck

Tidigare uttryck

2014

Jan
Je tjöör je der de andran tjöör, sa ´n From-Petter å nekt å för te – å fale å vaga
Svar: Jag kör där de andra kör, sade From-Petter och körde där de andra redan plogat

 

2013

Dec
Men så ha je måka 25 riksdaler på melingen, sa´n Ny-Sven å drog på smilbanne når dom skråppte ta åkern hans
Svar: Men så har jag mockat 25 riksdaler för varje mäling, sade Ny-Sven och log när dom skröt om åkern hans

Nov
Je få va gla je kom livläns därifrå, sa ´n Stor-Ante, va te Anderö å skull frie, men vårt amaraka ta pöjkom
Svar: Jag får vara glad att jag kom med livet i behåll därifrån, sade StorAnte, var till Andersön och skulle fria, men blev bortjagad av pojkarna

Okt
För säkerheit sae ga je na e drag, sa bonn om grisen,
som han misstänkte ha äte opp e höne
Svar: För säkerhets skull gav jag henne ett rapp, sa bonden om grisen ,
som han mistänkte hade ätit upp en höna

Sept
Han e n´ fale slek
Svar: Han är en förfärlig slickare, dvs snål

Aug
Dä finns en gåbbe ti våran gål, sa bonnmoran när hu kom te en annan gål och gåbben där va avlaga
Svar: Det finns en gubbe i våran gård, sade en bondmora, när hon kom till en annan gård och gubben där var tjurig

Juli
Nu vål e nog overe, når Stor-Högen kom tjabben
Svar: Nu blir det nog oväder, när Stor-Högen kommer traskande

Juni
Den som e sitt i ett, haen bli tänkt i tii
Svar: Den som är ertappad i sak, blir ertappad i tio

Maj
De e bätter å häägd frå lockan, så räck e te bottnan
Svar: Bättre att vara sparsam från locket eller början, så räcker det botten eller slutet

April
Bätter e blå e bot än e baer i sii
Svar: Bättre en blå lapp än en bar fläck i sidan

Mars
De e bätter å häägd om somarn än å tägel se fram om vintern
Svar: Det är bättre att vara sparsam om somaren än att hanka sig fram på vintern

Feb
Måtae e som e strå, dä e få som finn på
Svar: Måttlighet är en dygd

Jan
Den vii vånk, haen någå såånk
Svar: Den vida vankar han något samkar

 

2012

Dec
Okåne man jess int visole
Svar: Okänf man gifs ej vits ord

Nov
Haen to hus i aeli stugu
Svar: Han rönte motstånd, därför valde han fel metod

Okt
Int all dygd ti vackerletja
Svar: Inte all dygd i fagerleken

Sept.
Wå hjälp e att tiista e full, når gamlen ha nycklän
Svar: Vad hjälper det att kistan är full, när den gamla har nycklen

Aug
Wå der e swått, sa tjesh´n at gyt´n
Svar: Vad du är svart, sa kitteln till grytan

Juli
Tvongen ej´n ä´gud lej
Svar: Tvungen ed är Gud led

Juni
Trettinga om mett å dett, ha schäld måång frau sett
Svar: Trätan om mitt och ditt, har skilt många från sitt

Maj
Som folk mest – int fulest å int fägst
Svar: Som folk är mest – inte fulast inte vackrast

April
Söm man båke ti at sä få man lidtje
Svar: Som man bäddar åt sig får man ligga

Mars
Rosåt fägst, sa lappen
Svar: Det rosiga (tyget) är fagrast

Feb
N Anners mä knek å jula mä smek
Svar: Om de är kallt på Andersdagen att medarna under lasset “knekar” så blir det varmt till julen

Jan
Hu ha sa huskut stäckota belänn
Svar: Hon har så väldigt kort tålamod

 

2011

Dec
Tjått uttan salt å ban uttan tåkkt, kan int värre lääng
Svar: Kött utan salt och barn utan tukt kan icke vara länge

Nov
Löst e mo jer sånnt é blo
Svar: Lustigt mod gör sunt blod

Okt
Lånnt ´n häst å ejje spåra jär mila stutt
Svar: Lånad häst och egen spann gör milen kort

Sept
Lomen ha maen gång sorg
Svar: Lomen har alltid sorg

Aug
Jöse tjeen änner och tär se schälf
Svar: Ljuset tjänar andra och tär sig själft

Juli
Jälpä e go ännäsch än ti grötfatän
Svar: Hjälpen är god utom i grötfaten

Juni
Värscht plåga att den, som e plåsnål é, att haen ske leva för läng
Svar: Den giriges plåga är att länge leva

Maj
Åbbär´n ha godaegaen, hän, för hän dräck nå hän tyttje likkt vä
Svar: Abboren har goddagar, han dricker när han vill

April
De vålte i gloming mä kynom
Svar:Säges då folk ser något som de ej förstår

Mars
Sörj int såpä som fröus i fjol
Svar: Sörj inte den spenvarma mjölken som frös i fjol

Feb
Dä finns fleir fläcket e hunna än präst-hunn
Svar:Det finns flera fläckiga hundar än prästens hund. (Det kan väl vara någon annan som begått en dumhet. Misstankarna behöver ju inte riktas till en särskild person)

Jan
Ha du pitn på glön
Svar: Säges då någon fjeskar och låtsas ha bråttomt

 

2010

Dec.
Rallstut, ut å kut, rompa e full tå nåler
Svar: Skvallerbytta ut och spring, svansen är full med nålar

Nov.
Värkä prise mestern
Svar: Verket prisar mästaren

Okt.
Vårte båa te brålläs
Svar: Blivit bjuden till bröllopp
Även sagt om någon stämts inför tinget.

Sept.
Du jett helhåggan
Svar:Du måste släta över (När någon blivit trampad på tårna)

Aug.
Dä våll int ejn dä tvo träät
Svar: Det beror inte på en om två träter (bråkar)

Juli
Reiman ett skooro å tussan ett snörom
Svar: Säges dä parterna äro lika goda

Juni
Ku kyyss nöut
Svar: Säges då man och kvinna anses lika goda
Maj
Lat ´n ha måång påföldæ
Svar: Att vara lat har många påföljder

April
Dä e fi som fågä
Svar: Fiet utvecklar sig i förhållande till den skötsel och vård de erhålla

Mars
Konstæn e mång, mæn knäpa e flejr
Svar: Sätten är många men knepen fler

Feb.
Ske fara i Flinten å flååck axa.
Svar: Säges då man företar sig något, som ej lönar sig.

Jan.
Kjaeringrå ski ingen försmå
Svar: Käringråd ska ingen försmå

 

2009

Dec.
´N må raedd den möae, som ´n först kom för
Svar: Man måste avlägsna den möda som man först träffar på

Nov.
Sjaelfbydy tjänst bli ahltin försmådd
Svar: Självbjuden tjänst blir alltid försmådd

Okt.
I stackut i viis e snart sjongä
Stutt wajs i snart kwedi (älvdalsmål)
Svar: En liten visa är snart sjungen

Sept.
De röms int tvo tockerdaen ti såmå påsån
Svar: Det ryms inte två sådana i samma påse

Aug.
Han klejp ta se fingra, når han ga bort de daenne
Svar: Om den som i sin snålhet motvilligt ger bort något

Juli
De hänne var tvo smått å ett lite (eller)
At dom ere tvo smått å ett lite
Svar: Sagt om det som ej vill räcka till (eller)
En familj som har det svårt att få det att gå ihop

Juni
Såmå låt´n å såmå storsa
Svar: Om det som blev enformigt i längden

Maj
Sträng herra får stackut i vääl
Svar: Sträng herre får det besvärligt i världen

April
Vonlaeus man ha int nå å förhoppes
Svar: Håglös man har inget att hoppas på

Mars
´N ske kooks för´n haen flyg
Svar: Pröva vingarna först före flygfärden

Feb.
Gu´ ga inte skållu kjynn hornae
Svar:Gud gav inte kulliga kor horn

Jan.
Haen når äät haen som köör med oxen också
Svar: Han når fram han som kör med oxen också

 

2008

Dec.
Bätter vaeraen aen skadaen
Svar: Med försiktighet undvikes skadan

Nov.
Den som har välle ski ha vätte
Svar: Den som har makten ska ha förståndet

Okt.
Faettigdomen begynn däri vaessgålae
Svar:Fattigdomen börjar i vedboden

Sept.
Dörstockmila e längst
Svar: Milen över tröskeln är längst, flytta hemifrån

Aug.
De e såmå när kua får bytta
Svar:Inte så noga med tiden när man får det man vill

Juli
Draveln e nå go, men hälsa e nå bätter,
Svar:Förätit sig på draveln=mjölkrätt

Juni
Dyngkasa es utta jäst
Svar: En som gärna skyter

Maj
Boort flinu å heim grinu
Svar: Snällare borta än hemma

April
Var ske sleiva vaera, om int där i gryta
Svar: En som håller sig framme och ska
vara med om allt

Mars
Haen gick begagn bå som matkopp å grisho
Svar: Någon som kan både finare och grövre sysslor

Feb.
Frå kvällsglätten te måraskvätten
Svar: Från glädje till sorg

Jan.
Ovölae tar mae sä ahlt når hu fer
Svar: Vårdslösheten tar med sig allting då den far

 

2007

Dec.
”Först slängen å sen trängen
Svar: Om slöseri